Protses na proizvodstvo na cheren chay

В обществени сгради и повече в зоната на различни работни места трябва да има превключватели за безопасност. Те се състоят от елементи на добре функционираща ранна предупредителна инсталация, в последния, обикновено на взривозащитна и противопожарна система. Благодарение на тях можете да избегнете трагедията.

Превключвателите за безопасност се срещат в много нови символи и могат да бъдат реализирани в много различни ситуации.На разположение са полезни предпазни превключватели с отделни клапани, които също могат успешно да се използват както при плъзгащи, така и при шарнирни врати. Те могат да бъдат монтирани по направления или върху съществуващо оборудване. Предпазните превключватели със собствени клапани също формират предпазни мерки. капаците могат да бъдат сменяеми, но по време на работа на устройството изискват да бъдат правилно монтирани, защото тяхната цел е да дават устройства за безопасност.Позиционните превключватели с предпазен депозит се използват в областта на защитата от експлозия както за машини, така и за инсталации. Задължението за приемането им идва от традиционните директиви на ЕС.Аварийните стоп превключватели са друг стил. Препоръчва се за инсталиране в машини и устройства, които не могат да бъдат застраховани чрез използване на подвижни капаци на машината. За разлика от позиционните контакти, превключвателите за аварийно спиране имат възможност да задействат функцията e-stop по цялата дължина на кабела.Видовете предпазни превключватели са също превключватели за управление на плъзгане на лентата и опъване на напрежението на коланите. Те се вземат в устройства, които осигуряват материали за носене. Тяхната команда е да следят степента на опъване на колана. Когато коланът е правилно опънат, превключвателят е включен.