Progresivni dan chni stavki

Когато започнат да се прилагат нови данъчни ставки, предприемачите трябва да препрограмират касови апарати. Промяната на данъчните ставки е символ за предприемачите, че те трябва да предприемат софтуерни промени в устройствата за счетоводно отчитане на продажбите, т.е. касови апарати. Как можете да го направите? Услугата касови апарати е текущото значение, в което устройствата са подложени не само на прегледа. Както вече знаем за промяната на нивата на подарък в такива проблеми, тълпите започват да надделяват.

Ако препрограмирането на касовия апарат вече не съществува, а важността на опашката е много различна, не се подчертава. Важно е да го създадете сами, без да използвате услугите на професионалисти. Просто посетете ръководството за потребителя и стъпка по стъпка, за да го направите заедно с ученията на производителя. Не всички оферти трябва да се преместват ръчно. Понастоящем тя е много трудна за успех, ако планираме да програмираме десетки материали за фискалната сума.Промяната на ставките на ДДС при наблюдавани суми не трябва да представлява проблем за предприятията. Ако съдържа няколко продуктови групи и касовите апарати не са директно свързани със системите за продажби, операцията може да се извърши бързо. В успеха на такива връзки, много искат от стойността на софтуера.Трудността възниква при миграцията на стоки между индивидуалните ставки на ДДС. С касови системи, които работят с популярния софтуер, може да срещнем проблеми. Нормалните програми, които нямат възможност да филтрират, класифицират артикули, няма да помогнат бързо да намерите, например, производителя, баркода или всеки нов маркер, ще условно дефинираме групи стоки на мястото на новата данъчна ставка. Вие сами ще трябва да редактирате всеки файл в такава програма.Новите ставки на ДДС могат да накарат някои данъкоплатци да комуникират с касовия апарат. Следователно свързаната е отдалечена конструкция или голяма част от т.нар възстановява, което той няма да купи, за да въведе друга корекция на цената на ДДС.Същото се отнася и за устройствата, които поемат броя на докладите близо до 1825 г., защото скоро в такъв касов апарат запълва паметта. По-добре е да си купите нов касов апарат. Технологично новият касов апарат ще бъде истинска гаранция за плавен преход към книгата с различни ставки на ДДС.