Paczoltowice kakvo da nablyudavame

За почитателите на неспокоен релакс в корема на душите, тази юрска агломерация с вярата да издържи на екзотичното оцветяване на повече от една екскурзия. Paczółtowice представят дълбоко значима точка на картата на съвременните фази на света, а играта, желаеща в нейната периферия, прави щастливи с големите усилия на пациентите. Защо да посещавате текущия сайт? Аргументите представляват маса. От този район е важно да се издигнат хайдуки пътешествия из самотната юрска долина - равнината Рацлавка, forsiastów повече, за да разгледаме местните Рацлавице, шаблон от светъл, студен храм. Paczółtowice, който е уникален в страната, който е уникален в най-очарователните и най-енергичните църкви без глас, които Малополска вероятно приема, също може да се използва като равна стръв. Защо е добре да се изведе настоящата структура? Тъй като има актуална палубна ендемия, която изкушава както с просто кубче, така и с голямо устройство за заслуги. В сегашната ела, късноготическа пагода от огнищата на 16-ти век, има богата наблюдателна купчина, разкриваща обеми от свещено производство. Полихроми от XIX век и останки от полихромии от XVII век, готическото масло на Свръхестествената майка Paczółtowska, заобиколено от държавно поклонение и готическия кръст - тук са основните изненади, че при фразеологията при разглеждане на стаята на настоящия фрагмент си струва да се разгледа подробно.