Kasov aparat za taksi

Задълженията, които се поставят върху притежателя на касови апарати, не включват само дейности, свързани с техния внос и фискализация. Напротив, те заемат всеки следващ период, в който имаме от определен касов апарат. И така, какво е за нашите цели?

Какво включва данъчното законодателство в отдела за използване на касови апарати?

https://neoproduct.eu/bg/proengine-ultra-efektiven-nachin-za-namalyavane-na-razhoda-na-gorivo-i-grizhata-za-dvigatelya-v-kolata/

1. Постъпления, разписки.

Първото нещо е да правите разписки. Вече сте чули за работата на клиентите да използват приходите от продавачите. Не е ли такава работа? Квитанцията е символ, че дължимият данък към данъчната служба е бил арестуван в изявленията на дилъра. Никаква квитанция, може да се ангажира, че този данък не е взет под внимание. Така че ние сме тук, за да направим нещо за вида на данъците и конкурентната нечестност.

2. Дневен фискален отчет.

Дневният фискален отчет е ново задължение, на което се налага предприемач. Е, след като напускат всеки ден (но и преди началото на търговията на следващия ден, предприемачът е принуден да подготви доклад. В него ще бъде поставена стойността на данъка, който предприемачът трябва да плати на данъчната служба, характерна за неговото седалище. Обикновено? Не забравяйте, че този доклад се рекламира в случай на фискален контрол.

3. Месечен фискален отчет.

Както и при успеха на дневния доклад, е необходимо да се извърши аналогичен месечен доклад. Въпросът, разбира се, е да се вземе предвид стойността на целия данък, който трябва да дадем за целия месец. Кога трябва да изготвим този доклад? По тази причина ситуацията е сравнително проста. Месечният фискален отчет изисква да бъде изготвен до последния ден от месеца, в който се интересува.

4. Касов апарат.

Използвайки услугите на касовия апарат, той е свързан и със задължението за въвеждане на записи в касата. Важно е тези записи, кога и всички книги, да се съхраняват на място, което се намира в непосредствена близост до касови апарати. Разбира се, тези записи ще бъдат контролирани по време на извършването на фискален одит, извършван от предприемача от данъчната служба.

Обобщение: & nbsp; Касовите апарати & nbsp; имат много отговорности. Осъзнавайки ги обаче, ние имаме гаранция, че приемаме всички законно. Ето защо можем лесно да докажем, когато извършваме различни данъчни проверки, извършвани от данъчната служба.