Izbuhvaneto na agresiya

Експлозията се характеризира с бързо отделяне на значителни количества енергия. Това събитие има много рискове. Експлозиите най-често са придружени от внезапно повишаване на температурата и налягането, излъчването на радиация (напр. Под формата на светкавица или светлинен пулс на ядрен взрив или акустични вълни (обикновено звукови игри или специален удар на изстрел. Не без начало това неконтролирано явление изпълва хората със страх.

Кои области са потенциално експлозивни? Най-често срещаните зони са повърхности, където атмосферата в случай на потенциална опасност може да бъде експлозивна. Като експлозивна атмосфера се осъществява контакт със специална смес от запалими вещества, която се играе в организирането на газове, изпарения или мъгли, т.е. смеси с въздух в атмосферни условия, при които температурите са твърде високи. Добре е да знаете, че в сфери само искри или електрическа дъга могат да предизвикат експлозия.

Най-застрашените пространства са m.im. химически фабрики, рафинерии, бензиностанции, електроцентрали, фабрики за боядисване, магазини за боядисване, бензиностанции, превозни средства, пречиствателни станции, летища, мелници или корабостроителници. Запалването в горните места би довело до експлозии, резултатите от които биха били огромни. Със сигурност те биха причинили огромни материални загуби и би застрашили добрия живот.

За да се избегнат силно изброените щети, не трябва да се подценява превантивното действие, което си струва експлозията. В много страни са изготвени специални закони, информация и стандарти, чийто край е да се намали рискът от експлозия и да се премахнат потенциалните щети. На фона на потенциално експлозивна атмосфера трябва да се инсталира система, която да гарантира безопасността на хората, които ходят в тях.