Fiskalen kasov aparat srem

За някои предприемачи рано или късно ще настъпи периодът, в който сегашното ще трябва да запази валутата на познатото име. В момента обаче има проблем, веднага ли е готов за целта?Е, не, първо трябва да го инсталирате. Инсталирането на финансова институция не е толкова голямо, мисля, че след като прочетох този документ, всичко ще може да се справи.

С какво трябва да започнете?Първата стъпка е да закупите точно кеш касетата. Точно така би било, ако го направим от 3-5 седмици по-рано, то ще ни даде същото, за да се учим добре с последното ястие и неговите оферти. Времето, което прекарваме за обучение с сумата в нефискален режим ще ни помогне много по-късно в производството и ще спести много нерви, да не говорим за нервите на нашите клиенти.Ако научите от собствените си пари, трябва да уведомите компетентната данъчна служба в деня преди планираната фискализация на касовия апарат.Разбира се, това известие може да бъде написано ръчно.След въвеждането на такова изявление трябва да се стартира фискалният модул. Несъмнено важното нещо е направено по-рано, но ние абсолютно не можем да забавим тази дейност.Тази услуга е написана от оторизирана касова служба. По време на услугата сервизният техник попълва и сервизната книга, освен това, сумата се запечатва с оловна пломба с сервизния номер.След инициирането на фискалния модул, най-късно в 7-дневния процес, трябва да се направи друг материал и да се подаде в местната данъчна служба. Тогава е документът "Уведомяване на данъкоплатеца за касовия апарат за инсталиране". Този материал се предоставя от сервизния техник безплатно през фискалния период. На печата, ние въвеждаме цялата информация за нашата компания и за касата - неговия сериен номер, уникален, даваме мястото на инсталацията и датата на фискализиране и мито.Струва си да се помисли, че отговорността за представянето на такъв документ е на данъкоплатеца. Препоръчваме и съхраняваме получените копия от документа.След "фискализиране" на касовия апарат данъчната служба издава третия номер - регистрационния номер. Числото, приложено към валутата в натура, е например водоустойчив маркер. Освен това той се въвежда в сервизната книжка в добро поле, като такъв номер винаги се създава в момента на подаване на данъчни документи в данъчното заглавие, понякога може да се постигне и с писмо.Книгата му, допълнена от уебсайта, е изключително важна. Задължение на всеки данъкоплатец е да бъде в областта на използването на касовия апарат.