Bbw psihika

В условия на въздушна запрашеност е препоръчително да се използват устройства с ATEX сертификат и структури, проектирани и изработени заедно с ATEX информация, работеща в области на ЕС.

При изпълнението, в условията на запрашаване с бои на прах, имах въглища или прах от органичен произход (например дърво, преди всичко трябва да осигурим адекватно отстраняване на прах. Ефективното извличане на прах ATEX (atex прахоизсмукване успешно премахва повечето от опасностите, но за да работи ефективно в суми, е необходимо да се сключат правилно прецизирани и ефикасни технически, технически и процедурни решения. Какви решения?

Отделяне на прах от ATEX по време на работаПо време на работа, отстраняването на прах от ATEX (в съответствие с европейските директиви се събужда за:- използване на местни закрепвания, които да бъдат разположени в близост до източници, излъчващи експлозивна атмосфера;- редовно почистване на повърхности, върху които се извършват фини частици (например около металообработващи машини, за този план трябва да се използват промишлени прахосмукачки,- добро заземяване на работните устройства и една система за обезпрашаване, тъй като тя може да прави електростатични заряди - заземяването предотвратява това събитие,- правилно изграждане на канали за събиране на прах и осигуряване на ерозия,- използване на вентилатори, филтри и аксесоари за събиране на прах, проектирани в съответствие с правилото ATEX и които са добри сертификати.За най-пълна защита срещу експлозия системите за екстракция на прах ATEX си струва да се преоборудват, за да гасят (искри и / или пожар вътре в самите инсталации.