Banka sperma v rzeszow

Банката на спермата е позицията, в която се съхранява донорската сперма. Те трябва да следват конкретни критерии. На първо място, сперматозоидите им трябва да съдържат достатъчно сперма (минимум 40 милиона на 1 мм с достатъчна мобилност. Донорът трябва да функционира в привлекателно физическо състояние, да е на възраст до 35 години и да не се натоварва с генетични заболявания.

Освен това се оценява неговото развитие, структура на тялото, цвят на очите и косата и, което е интересно, образованието (минимална средна стойност. Съгласно законодателството на ЕС спермата се дава безплатно. Избира се само наградата за направените разходи, например пътуване (макс. PLN 700.Първото класиране на донора е подходящо интервю, по време на което той задава поредица от въпроси относно сексуалното си разпространение, болестите и семейния случай. По-късно се проверяват неуспехите му в контролния дизайн или той не е носител на инфекциозни заболявания (например ХИВ, взема сперма и уретрален тампон. Ако са изпълнени всички условия, дарената сперма отива в банката на спермата за половин година. Едва след изтичането на последния период се получават допълнителни въпроси и тяхното съдържание насочва спермата към дадените процедури. Донорът трябва да подпише договор с банката - клиниката трябва да обърне пълно внимание на доброто съхранение на спермата. Във вашия регион практиката на даряване на сперма все още е по-малко и по-малко привлекателна, поради което изтегленият материал е напълно невредим.Теоретично нарисувайте част от банката. От друга страна, според полското законодателство самотните хора не могат да ползват услугите на банката на сперматозоидите (детето трябва да е родител и майка. Най-често клиентите на такива клиники са стерилни двойки и хора, които носят генетични заболявания, които не искат да оставят на синовете си.